sukces zamiast klęski

  • konsulting_nie-01-01

Firma: oddział Firmy międzynarodowej, branża konsultingowa;

Sytuacja: wewnętrzna destabilizacja, zła koniunktura gospodarcza, konieczność redukcji kosztów oraz wizja upadłości;

Cel: przetrwanie, aktywacja sprzedaży, odbudowa/ umocnienie marki;

Zastosowane rozwiązania: nacisk położony na działania Public Relations, B2B, strategia klęski przekłuta w strategię wzrostu;

Kreacja wydarzenia: organizacja eventu, opracowanie scenariusza wydarzenia: nacisk położony na zaangażowanie zespołu oraz pomysłowość, okazja do spotkania klientów i przekazanie odpowiednich komunikatów w środowisku opiniotwórczym;

Działania PR: opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, bezpośredni kontakt z dziennikarzami,  publikacja informacji o Firmie oraz wydarzeniu w czołowych mediach branżowych;

Efekt: Firma poprawiła wizerunek, umocniła relacje z dotychczasowymi oraz pozyskała nowych klientów. W ciągu 6 miesięcy udało się poprawić wyniki finansowe i po okresie polityki redukcji kosztów, rozpoczęto powiększanie zespołu oraz pozyskano inwestora strategicznego.