nowy wizerunek

  • kapital_zagraniczny

Firma: lokalna, z udziałem kapitału zagranicznego, doradztwo personalne;

Sytuacja: Firma stanowiła część międzynarodowej marki, która utraciła renomę. Jedynie oddział w Polsce zachował dotychczasową nazwę i dobry wizerunek. Zarząd rozważa ponowne otarcie oddziałów zagranicznych, jednak obawia się złej sławy. Z drugiej strony chciałby wykorzystać zdobyty dorobek, w tym ogromny potencjał i lojalność klientów w Polsce.

Cel: ekspansja na rynek międzynarodowy, wykorzystanie dorobku Firmy, jej wieloletniej historii i kontaktów, uniknięcie konsekwencji złej reputacji;

Zastosowane rozwiązania: analiza szans i zagrożeń w dwóch scenariuszach: pozostawienie starej nazwy i zmiana nazwy (także w Polsce); w wyniku analizy re-branding – wybór nowej nazwy i skuteczna kampania informacyjna. Szczególny nacisk położony na zaakcentowanie dorobku Firmy przy jednoczesnym odcięciu się od negatywnych skojarzeń; możliwie delikatne przeprowadzenie zmian.

Naming: wymyślenie nowej nazwy we współpracy z zarządem i zespołem;

System identyfikacji wizualnej: budowa nowego wizerunku odzwierciedlającego strategię i charakter Firmy, zaprojektowanie nowego logo oraz  podstawowych elementów identyfikacji, jak: wizytówki, papier firmowy, prezentacje, layouty ogłoszeń prasowych, plakaty, szyldy wewnętrzne i oznakowanie zewnętrzne; opracowanie profesjonalnej Księgi Identyfikacji Wizualnej wraz z zasadami zastosowania logo w celu budowania spójnego i profesjonalnego wizerunku.

PR : opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

Kampania informacyjna – działania B2B z podziałem na 3 etapy;

Reklama -  komunikaty, banery i artykuły w mediach branżowych;

Event: organizacja eventu dla klientów i kontrahentów;

Efekt: Zmiana nazwy nie miała negatywnego wpływu na postrzeganie marki w Polsce. Klienci z powodzeniem przyjęli nowy wizerunek i jednocześnie kojarzyli go z wieloletnim dorobkiem Firmy. Zostały utworzone oddziały za granicą.