mises

  • mises_frontpage_header
  • mises_frontpage_footer
  • mises_mediapage
  • mises_mediapage_2
  • mises_frontpage_2
  • mises_mediapage_3
  • mises_kontaktpage_1
  • mises_kontaktpage_2

INSTYTUT MISESA

Layout i usability strony internetowej dla Instytutu Misesa. Projekt obejmował opracowanie webikon zgodnych z charakterystyką instytutu i elementów multimedialnych. Strategia prezentacji i promocji materiałów własnych instytutu takich jak zasoby biblioteki multimedialnej, drukowanej, konferencji naukowych, historii i tradycji Instytutu Misesa.

{mises.pl}